Rozloučení s P. Tomášem Fialou

V neděli 31. července 2022 při mši svaté v Dolní Dobrouči jsme se oficiálně rozloučili s P. Tomášem Fialou, který byl administrátorem v naší farnosti po čtyři roky. O. Tomáš nastupuje na pozici farního vikáře do Litomyšle. Na rozloučenou obdržel duchovní správce peněžní dar od farníků a obraz Horákovy kaple s modlitbou za kněze, kterou se ve farnosti pravidelně modlíme po mši svaté. O. Tomášovi vyprošujeme Boží požehnání i přátelství farní rodiny v novém působišti.