Průvod s oslíkem na Květnou neděli v Dolní Dobrouči

Na Květnou neděli před ranní bohoslužou v Dolní Dobrouči se farníci sešli na prostranství u sochy sv. Václava. Zde P. Pavel Mistr požehnal ratolesti a pokropil věřící. Ti za zpěvu Hosana vyprovodili na oslu představitele Pána Ježíše přes náves až ke kostelu. Podívejtre se do naší fotogalerie. 

text, foto: Martin Rýznar