Přírodní zahrady a permakultura

7. 11. 2015 se v sále D-centra uskutečnila úvodní přednáška Adély Hrubé o přírodních zahradách a permakultuře. Permakultura je koncepce přístupu k zemědělství, přírodě a životnímu prostředí obecně, tak, aby bylo na hranici nebo ještě lépe za hranicí trvalé udržitelnosti. K takovému přístupu vybízí také papež František ve své encyklice Laudato si' — „O péči o společný domov“.