Primice Filipa Duška – 28. 6.

K účasti na primici rodáka Filipa Duška je zvána celá farnost. Dá-li Pán, primiční mši začneme slavit v neděli 28. 6. v 15.00 (modlitba růžence již 14.25), po novokněžském požehnání bude následovat společné agapé v D-centru, neměli bychom přijít o překvapení večera v 19.00. Zváni jsme nejen k účasti na oslavě, ale také k přípravě, a proto prosíme o Vaši modlitbu, ochotu a vstřícnost i předcházející dny.

Hosté z Itálie

Na primici jsou pozváni taktéž přátelé z Itálie, přibližně 20 osob. V řešení je ubytování i program jejich pobytu (od čtvrtek do pondělí). Můžete-li nabídnout pomoc s organizací či zázemím pro naše hosty, kontaktujte Davida Jakubce.

Pohoštění

V nedělní podvečer bude připraveno teplé pohoštění, každý z nás ale můžeme přispět též nějakou dobrotou na společné agapé. Přinášejte je prosíme do D-centra v sobotu od 17.30 do 18.30, v neděli od 9.00 do 11.00 a před primiční mší.

Kněžské svěcení a primice Filipa Duška přehledně

sobota 27. 6. 

  • 9.30 kněžské svěcení Filipa Duška v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové
  • příprava D-centra, stavba stanu a laviček v atriu, příjem dobrot
  • 18.30 mše svatá s nedělní platností v Dolní Dobrouči

neděle 28. 6.

  • 9.00 mše svatá v Ostrově
  • Dolní Dobrouč dopoledne: příjem dobrot, příprava zázemí D-centra i u kostela
  • 14.25 modlitba růžence v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči
  • 15.00 primiční mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči
  • 17.00 agapé
  • 19.00 překvapení večera