Přednáška Karla Boňka 21. 9. 2018

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč vás zve na přednášku

Karel Boněk: 
 „Z KOLOVRÁTKU DO ROTORU, NA ROTORU AŽ DO ASIE…“
...aneb nepříliš vzdálená historie a současnost předení v naší oblasti

Karel Boněk je dlouholetým zaměstnancem firmy Rieter CZ, dříve Elitex a Kovostav. Zabývá se podporou prodeje, zákaznickým servisem a paralelně podporou vývoje bezvřetenového předení. Jeho působením je úzká spolupráce se zákazníky. S tím souvisí i cestování do vzdálených destinací, jako je Indie, Vietnam, Indonésie, Čína, Thajsko, Bangladéš.

Pátek 21. 9. od 19 hod D-CENTRUM Dolní Dobrouč

vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno