Požehnaný rok 2023!

Radost a pokoj v novém roce a milostivý čas prostoupený Boží láskou vám ze srdce přeje P. Pavel Mistr, duchovní správce farnosti, Radka Blajdová, pastorační asistentka a celý farní tým.