Pouť u Horákovy kaple s novokněžským požehnáním

Přibližně stovka poutníků se v neděli 2. září 2018 setkala u Poutní kaple Panny Marie, Matky ustavičné pomoci – Horákovy kaple, aby se zúčastnila poutní mše svaté. Liturgii k oslavě narození Panny Marie celebroval novokněz Dmytro Romanovský, který přijal kněžské svěcení spolu se dvěma spolubratry z rukou diecézního biskupa Jana Vokála v říjnu loňského roku. Po bohoslužbě tak poutníci měli příležitost obdržet novokněžské požehnání. Atmosféru slavnosti, kde nechyběla ani dechová muzika a otevřený kiosek, vykresluje lépe naše fotogalerie.

text, foto: Martin Rýznar