Postní duchovní obnova v Dolní Dobrouči

V sobotu 12. března 2022 se v D-centru v Dolní Dobrouči konala postní duchovní obnova. Asi padesátku farníků přijel povzbudit P. Zdeněk Jančařík, salesián z Brna-Žabovřesk. Zdejší komunita během pandemie covid-19 vysílala na platformě YouTube nápaditý duchovní servis zejména pro děti a mládež. 

Promluva otce Zdeňka se věnovala lidskému naprogramování, dotkla se současných válečných událostí, ale nechybělo odlehčení v podobě humorných historek v moravském nářečí a došlo také na zpěv. Dopolední program pro farnost zakončila polední mše svatá pro děti. Odpolední čas byl pak věnován vikariátní mládeži.

Zvukový záznam dopoledních bloků přednášek naleznete na našem online úložišti ve formátu MP3.

Atmosféru setkání přiblíží naše fotogalerie.

text, foto: Martin Rýznar