Postní duchovní obnova farnosti

Je povzbuzující, obohacující a krásné vidět kněze, kterému jeho povolání a služba činí skutečnou radost a potěšení. Postní duchovní obnova s P. Petrem Šabakou v sobotu 28. 2. byla opravdovým duchovním občerstvením, za které velmi děkujeme. Dopolední čas byl vyhrazen mládeži, která přijela i z okolních farností. Tématem odpoledního setkání pro všechny byla Svátost smíření. Několik snímků z prožité akce můžete spatřit v naší fotogalerii.