Poslední rozloučení s Blaženkou Kubíčkovou

V sobotu 21. 3. jsme se rozloučili s Blaženkou Kubíčkovou. Pohřební obřady celebroval Mons. Josef Kajnek, světící biskup královehradecký, spolu s osmi dalšími kněžími a dobroučským jáhnem Filipem Duškem. V promluvě Mons. Socha vzpomenul a velmi citlivě ocenil život zesnulé, která sloužila jako farní hospodyně nejen svému bratru knězi Josefovi, ale i jiným kněžím. Posledních sedm let svého života prožila u svého bratra Václava a příkladně snášela velké utrpení, které ovšem nedávala nijak najevo. Zemřela v tichosti, tak jak žila. Její život vyjadřoval verš žalmu, uvedený na jejím parte:
 
„Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má po tobě Bože.“ — Žalm 42, 2
Na fotografie z obřadu se můžete podívat v naší fotogalerii. Také se můžete podívat na video, jak Blaženku navštívil národní ředitel Papežských misijních děl ze Zambie.
 
Jan Mařík, Orel