PF 2024

Lid, který chodí ve tmě, vidí velké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo . (Iz 9, 1)
Požehnaný rok léta Páně 2024 vám přeje P. Pavel Mistr za farnost Dobrouč.