Oslavy 150 let Horákovy kaple

Oslavy začaly již v sobotu 3. září, a to ve večerních hodinách, kdy adoraci zahájila nádherným pásmem a písněmi oslavující Pannu Marii herečka a recitátorka Martina Pavlíková. Večer byl ukončen závěrečným požehnáním ve 21 hodin.

Oslavy 150 let Horákovy kaple – fotogalerie

Hlavní poutní oslava probíhala druhý den v neděli 4. září za účasti zástupu věřících i těch, kteří přijeli jako turisté z různých koutů Východních Čech. V 15 hodin byla zahájena slavnostní bohoslužba celebrovaná ústeckým vikářem P. Vladislavem Brokešem. V programu, o který se starali nadšení dobrovolníci z farnosti, byl prostor i pro děti. Nechybělo občerstvení, nabízely se Dobroučské oplatky a k tomu všemu vyhrávala Dobroučská dechovka. Nezapomenutelné odpoledne prožité v krásném lesním zákoutí! Při velmi teplém počasí nás na ukončení krátce pozdravil krátce potřebný deštíček. Více vám prozradí fotografie v naší ga lerii.

Text: Jan Špinler
Foto: Martin Rýznar