Oslava svátku sv. Jiří u skautské klubovny

Letos se počasí na svátek sv. Jiří obzvlášť vydařilo, a tak se u skautské klubovny v Dolní Dobrouči setkalo četné množství skautů, skautek, vlčat, světlušek a dalších příznivců tohoto hnutí, jehož je právě drakobijce patronem. Po mši svaté, kterou celebroval P. Ján Kubis za doprovodu kytar a ministrantů v krojích, proběhlo zapálení slavnostího ohně.

Skautský oddíl v Dolní Dobrouči si letos připomíná 50 let od svého založení. Toto živé společenství by nevzniklo bez tahounů, kteří se nebáli nastavit záda totalitnímu režimu a přinášet pro druhé svoji oběť. Jsou tu i dnes dobrovolníci, kteří každý týden zdarma věnují svoji čas a energii mladším, přičemž to není jen další zájmový kroužek zaměřený na výkon, ale na dobré vztahy, férovost a smysluplně naplněný společný čas. V neposlední řadě je to bezpečný prostor, kde se mohou nevěřící a hledající setkat s vírou konkrétních lidí.

text, foto: Martin J. Rýznar