Nedělní katecheze pro děti

15. 2. 2015 v neděli po mši svaté v Dolní Dobrouči se shromáždily děti v D-centru k prožitkové katechezi v rámci příprav na Národní eucharistický kongres. Tyto katecheze zaměřené na děti prvního stupně a předškolního věku probíhají jednou měsíčně v neděli označenou v rozpisu bohoslužeb jako „neděle Eucharistie“. Při prvním setkání jsme si povídali o ratolesti živé i uschlé, o tom, jak každý z nás potřebujeme být naroubováni ke kmeni, abychom mohli nést správné ovoce. Společně s dětmi jsme pojmenovali ovoce naší víry, nakreslili na papír, vystřihli a potom nalepili na vinný kmen. Setkání jsme zakončili naučenou písničkou „Ať jsi velký nebo malý“ a krátkou modlitbou. Děkujeme všem za společenství! Fotky z úvodního setkání lze zobrazit v naší fotogalerii.