Modlitba nad Písmem

Teoreticky všichni dobře víme, že četba Písma je jednou ze základních cest k Bohu. Chodíme ale po ni opravdu? Čteme Písmo? Řekli jsme si, že by nám možná pomohlo, číst Písmo společně. Možná v něm snadněji nalezneme život, když uvidíme, jak ho v něm nachází druzí, jak se jich dotýká, čím je oslovuje. Proto bychom vás rádi pozvali na čtení Písma a modlitbu nad ním.

Scházíme se každý čtvrtek v 19.30 v D-centru v klubovně nad sálem.