Misijní neděle

K oslavě Misijní neděle, kterou jsme v Dolní Dobrouči slavili spolu s posvícením 18. října, jsme uspořádali komentovaný obětní průvod. Ochotní dobrovolníci napekli mnoho dobrot, které děti nabízely po bohoslužbě za příspěvek do misijních kasiček. Výtěžek z těchto kasiček na Misijní koláč byl neuvěřitelných 10 356 Kč. Výtěžek sbírky na Misijní neděli činil v naší farnosti činil 7 460 Kč. Za štědrost, práci s pečením i důvěru všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. Sbírka bude odeslána prostřednictvím účtu na Papežská misijní díla.