Misijní most modlitby

17. 10. 2015 v předvečer Misijní neděle jsme v naší farnosti uspořádali Misijní most modlitby. Na třicet účastníků se odhodlalo na již tradiční noční putování k Horákově kapli. Poutníci všech věkových kategorií (0 až 70+) s lucernami se cestou modlili růženec světla na misijní úmysly. Modlitba byla zakončena zpěvy a přímluvami ve svícemi osvětlené kapli. Své požehnání na závěr udělil o. Jano, někteří pak na místě ještě setrvali v rozjímání. Podívat na fotky z akce se můžete v naší fotogalerii.