Misijní most modlitby v Dolní Dobrouči

V sobotu 22. října 2022 odpoledne se děti z Misijního klubka v Dolní Dobrouči sešly ve farním centru, kde spolu s vedoucími a rodiči mohli přiložit ruku k dílu při přípravě Misijní koláče. Ten je ve zdejší farnosti spojen s oslavami Světové misijní neděle. Mladí z farnosti připravili na sobotní odpoledne také soutěžní aktivity pro své mladší kamarády, a to na pěti stanovištích podle pěti misijních kontinentů – Evropa, Asie, Afrika, Amerika a Oceánie.

Fotogalerie

Před společnou večeří také účastníci vyzdobili kartonový kříž, který v předvečer Misijní neděle společně nesli nočním průvodem při svíčkách s modlitbou růžence za misie k novým Božím mukám na okraji obce. Misijní most modlitby pak zakončili v kostele sv. Mikuláše, kde připravili obětní stůl pro nedělní slavnost.

Fotogaerie

Připravené pochutiny děti nabízeli za dobrovolný příspěvek po nedělní bohoslužbě, do pokladniček tak malí misionáři shromáždili 16 122 Kč, které podpoří projekty Papežského misijního díla dětí ve světě.