Misijní most modlitby 21. 10. 2017

V předvečer Misijní neděle, tedy v sobotu 21.10., se uskuteční tradiční Misijní most modlitby – večerní putování s modlitbou růžence k Horákově kapli na úmysl misií. Sraz v 19.15 u Malovy lípy. Lucerničky s sebou. Zveme všechny malé i velké misionáře!