Misijní most modlitby 20. 10. 2018

V předvečer Misijní neděle, tedy v sobotu 20. 10. se uskuteční tradiční Misijní most modlitby –
večerní putování s modlitbou růžence k Horákově kapli na úmysl misií. Sraz v 19.15 u Malovy lípy (mapa).
Lucerničky s sebou. Zveme všechny malé i velké misionáře!