Misijní klubko – Slavnost Ježíše Krista Krále

Evangelní text o dnešní Slavnosti Krista Krále nás vybízí k lásce k našim bližním, ve kterých máme vidět samotného Krista. Jak příznačné pro naše Misijní klubko! S dětmi jsme si chvíli povídali o tom, kdo je náš
bližní a přemýšleli jsme, jakým způsobem můžeme pomáhat druhým – těm, co žijí kolem nás i těm, kteří žijí velmi daleko.

Co všechno nám Pán Bůh dal, abychom mohli pomáhat? Dal nám oči, které vidí chudé, nuzné... dal nám uši, které slyší volání o pomoc... dal nám nohy, které běží druhému vstříc potěšit ho...dal nám ruce, které umí
pohladit, podržet... Zazpívali jsme si písničku „Hlava, ramena, kolena palce“.

Jako symbol naší pomoci druhým se staly naše ruce, které jsme si obkreslily na papír. Z jedné strany jsme napsali své jméno, z druhé strany předsevzetí na následující týden, jak chceme být užiteční. A nalepili jsme je na velký papír. Obrázky dětí z misií představují konkrétní lidi, kterým chceme pomáhat a za které se modlíme.

Prohlédněte si naši fotogalerii.

text, foto: Kateřina Rýznarová