Misijní klubko – 7. neděle v mezidobí (cyklus A)

V neděli 19. února 2017 se po mši svaté v Dolní Dobrouči sešlo dvanáct malých učedníků v klubu nad sálem farního centra. Po přivítání, úvodní písničce a modlitbě Papežského misijního díla dětí jsme si připomněli obsah evangelia. Povídali jsme si o ošklivých věcech, které nám někdy mohou dělat děti ve škole nebo ve školce nebo třeba i dospělí. Děti dostaly za úkol na připravené kusy papírů zaznamenat svým způsobem tyto projevy nepřátelství.

Během pohybové hry měly za úkol posbírat tyto papírky navzdory zlu, které představovaly tři starší děti spojené šátkem. Potom jsme si v kruhu povídali o jednotlivých křivdách, které děti zaznamenaly a přemýšleli jsme společně, jak se nepřátelského chování vyvarovat. Z jednotlivých kousků papírů jsme pak sestavili velké srdce. Ve chvíli usebrání byla příležitost pro modlitbu za nepřátele i dar moudrosti vlastními slovy.

Prohlídněte si naši komentovanou fotogalerii.

text, foto: Martin Rýznar