Misijní klubko – 5. neděle v mezidobí (cyklus A)

Po přivítání, společné modlitbě malého misionáře, písničce (Zpívej s radostí) a zopakování úryvku evangelia o světle a soli (Mt 5,13-16), jsme ochutnali neslané vařené brambory. Ty jsme si potom mohli přisolit. Zjistili jsme, že sůl zpříjemňuje chuť (a také čistí nebo roztápí ledy, abychom neuklouzli). Podobně i my můžeme zpříjemňovat druhým život kolem nás. 

Poté přišlo na řadu světlo. Děti si mohly se zavázanýma očima vyzkoušet, jaké to je procházet mezi překážkami. Lepší je nechat se bezpečně provázet Tím, kdo nás nadevše miluje a vidí i to, co je našim smyslům skryté. Děti si samy mohly vyzkoušet být vedeni a vést.

Jako tvůrčí aktivitu jsme skládali kostko-kouli s 12 různými modlitbami před jídlem.

Závěrečné sdílení a modlitbu dětí zdobily provázky paprsků, které jsme natahovali od symbolické svíce. Světla, kterým je pro nás Kristus.
Podívejte se na celý průběh zachycený ve fotografiích naší fotogalerie.