Misijní klubko – 32. neděle v mezidobí (cyklus A)

V neděli 12. listopadu na misijním klubku jsme si nejdříve společně zahráli pexeso, na
kterém byly obrázky z podobenství o prozíravých pannách (Mt 25,1-13). Také jsme
začali tvořit na vánoční Misijní jarmark, který se uskuteční 17. 12. po
mši svaté v Dolní Dobrouči. S dětmi jsme vyráběli bylinková mýdla. Setkání jsme zakončili modlitnou. Více v naší fotogalerii.

text, foto: Martin Rýznar