Misijní klubko – 31. neděle v mezidobí

Po úvodním přivítání a modlitbě malého misionáře jsme si s dětmi přiblížili evangelium o obrácení Zachea (Lukáš 19, 1-10) pomocí hrané scénky. Nejprve se nikomu nechtělo vžít se do role Ježíše a Zachea, takže nakonec klíčové postavy ztvárnili Fido a Martin, zbytek představoval dav. Na tabuli Máří také znázornila, jak se z lakomého malého Zachea stal díky projevenému milosrdenství a důvěře Pána Jažíše velký a velkorysý muž.

Po písničce Slunce Kristovy lásky nám Máří rozdala obrázky, které jsme si mohli vymalovat. Úkolem bylo najít sedm rozdílů.

Společná modlitba zakončila naše setkání. Podívejte se na celý průběh do naší fotogalerie. Těšíme se opět na viděnou za 14 dní!

text, foto: Martin Rýznar