Misijní klubko – 30. neděle v mezidobí (cyklus A)

V neděli 29. října se děti v Dolní Dobrouči opět setkaly v hojném počtu na Misijním klubku v klubu nad sálem D-centra.

Po úvodní modlitbě se vydaly hledat schované kousky skládačky. Z ní starší děti přečetly odpověď Pána Ježíše danou farizeům na otázku, které přikázání je největší (Mt 22,34-40): „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe.“

Vedoucí si s dětmi povídali, že jen jedno přikázání bez druhého nedělá dobrotu a je potřeba usilovat o obě současně. Na otázku, kdo je můj bližní, děti spontánně odpovídaly: „Bráška, sestřička, maminka, tatínek, kamarád/ka, spolužáci, učitelé, sousedé...“ Dokonce jeden z přítomných chlapců vykřikl: „I terorista!“

V tvořivé části měly děti možnost vytvořit drobný dárek – srdíčka, kterými mohly obdarovat nebo potěšit svého bližního a vyjádřit mu tak lásku i to, že na něj pamatují.

Celé setkání bylo zakončeno modlitbou Papežského misijního díla dětí a modlitbou za misie.

Průběh setkání v obrazech můžete zhlédnout v naší fotogalerii.

text, fofo: Martin Rýznar