Misijní den Chocni

V sobotu 23. září 2017 se skupina Misijního klubka z Dolní Dobrouče vydala čtyřmi auty na Misijní den do Chocně. Počasí malým misionářům nepřálo, přesto si pestrý den pěkně užili. Třináct dětí z naší farnosti bylo oficiálně přijato do Papežského misijního díla dětí a zavázalo se modlit za misie, každý týden si něco dobrého odříct a ušetřenými penězi pomoci chudým dětem v misiích. Slavnostní bohoslužbě předsedal Mons. Josef Kajnek. Podívejte se na průběh celého dne ve fotografiích Martin Rýznara.