Misijní jarmark

V neděli 11. prosince se po mši svaté uskutečnil adventní Misijní jarmark. Zakoupit bylo možné, krom misijních materiálů, i výrobky dětí, které připravily během Mikulášského odpoledne a také v sobotu před jarmarkem. Tímto bychom chtěli poděkovat všem dětem, které s přípravami pomáhaly, a také dárcům, díky nimž můžeme na Papežské misijní dílo dětí odeslat krásných 4 548 Kč!

text: Kateřina a Marek Skalický