Manželská valentýnská sobota

13. 2. 2016 v rámci Národního týdne manželství se v naší farnosti uskutečnil druhý ročník Manželské valentýnské soboty. K nabitému odpoledni nebyli zváni jen manželé, nýbrž také zasnoubené páry, které se na manželství připravují.

U D-centra se po druhé hodině odpolední setkalo šest manželských párů a dva kněží, aby společně vyrazili na pěší pouť k lanšperské kapli. Každý pár (až na výjimky) s sebou vláčel nepotřebný předmět z domácnosti, který mohl odevzdat až v cíli. Ke skupince poutníků se později přidali další dvojice na kolách, pěšky či autem.

Cestu provázelo pět zastavení zamýšlejících se nad kvalitou partnerského vztahu v různých oblastech života. Účastníci se mohli mezi sebou sdílet ve skupinkách nebo v páru, měli příležitost popovídat si s knězem či jeho prostřednictvím přijmout svátost smíření.

V cíli naší pouti, kapli Nanebevzetí Panny Marie, sloužili mši svatou s obnovou manželských slibů P. Ján Kubis a ústecký kaplan P. Vít Horák. Otec Vít si připravil promluvu na evangelijní příběh dvanáctiletého Ježíše v chrámu.

Manželská valentýnská sobota 2016

Po společné fotografii jsme se vydali přistavenými auty zpět k D-centru, kde nás čekalo teplé zázemí a horký čaj. V úzkém kruhu naslouchajících podali manželé Brdíčkovi z České Třebové silné svědectví o svém manželství i cestě k Bohu. Manželé Rýznarovi a Srbovi povyprávěli svou zkušenost s kurzem Manželských večerů. Prostor pro sdílení ukončil příjezd objednané pizzy.

Po večeři následoval zábavmý program: ženy si vylosovaly čísla nashromážděných předmětů a své protějšky posílaly s lístkem „na nákup“. Muži měli za úkol nově nabytý majetek obhájit před manželkami. Někteří jedinci dokázali okomentovat původ přinesených objektů tak vtipně, že posunuli zlatý hřeb večera na tuto chvíli. Nepotřebné předměty (mezi nimiž byly opravdové unikáty) našly konečně své nové domovy.

Společný večer zakončilo promítání francouzské komedie. Poslední vytrvalci opouštěli D-centrum o půl jedenácté v noci. Děkujeme všem za milé setkání. Fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

text, foto: Martin Rýznar