Lidové misie v Dolní Dobrouči

Je všední říjnové dopoledne a před vývěskou kostela nesměle přešlapuje postarší pán ve svátečním obleku. Nad portálem kostela sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči visí transparent s nápisem „Lidové misie – dny otevřených srdcí“. Od půl sedmé ráno je zde pro každého zájemce možnost rozhovoru s  knězem.

„Obnovení vztahu s Bohem a mezi lidmi navzájem je hlavním smyslem vincentinských lidových misií. Jako je nezbytné v běžné domácnosti jednou za čas vyvětrat a vykonat generální úklid, tak i zde je naším cílem motivovat co nejvíce farníků ke generální svátosti smíření,“ vysvětluje otec Ján Jakubovič z Misijní společnosti sv. Vincence de Paul. Kongregace lazaristů založená v roce 1625 obdržela lidové exercicie přímo do svého poslání. „Tady v královéhradecké diecézi je to má premiéra,“ usmívá se osmatřicetiletý řeholník, který přijal kněžské svěcení před dvěma lety v Bratislavě a letos v létě byl jmenován koordinátorem Lidových misií pro Českou republiku.

Lidové misie v Dolní Dobrouči – fotogalerie

Duchovní obnova farnosti začala v neděli 2. října před začátkem bohoslužby. Dvojice misionářů symbolicky převzala klíče kostela od místního faráře. „Pozvali jsme misionáře u příležitosti Roku Božího milosrdenství. Předáním klíčů se nezbavuji odpovědnosti, ale provázím farnost i bratry modlitbou. Také je uvádím do neznámých míst v naší obci. Jinak se snažím spíš upozadit, abych umožnil farníkům svobodně prožít obnovu a neměli pocit, že je nějak kontroluji,“ komentuje dění P. Ján Kubis, duchovní správce v Dolní Dobrouči.

Z ohlasů farníků

– „Moc jsem uvítala, že jsme se dostali ke svátosti smíření celá rodina.“
– „Myslel jsem, že to bude přes týden stres, ale rozhodli jsme dát programu prioritu a všechno se v pohodě zvládlo.“
– „Program pro manžele byl vtipně pojatý a obnova slibů v sobotu mě až dojala.“
– „S manželkou jsme se před lety prožili týdenní exercicie, mohli jsme si je nyní připomenout a vzájemně znovu sdílet.“

Náplní týdenního programu jsou misijní promluvy pro muže, ženy, mládež, manžele, seniory, výuky náboženství, návštěvy nemocných a nemohoucích. Každý den je sloužena mše svatá a příležitost obdržet svátost smíření či pomazání nemocných. „Jako kněz spatřuji plody misií zejména ve zpovědnici. Naplňuje mě, když lidé odtud odchází plní radosti a s úsměvem na tváři,“ prozrazuje misionář Pavol Kavec. Mateřské srdce misiím poskytuje sestra Gabriela Gorčáková z komunity Dcer křesťanské lásky (vincentky). Manželské setkání se zajištěným hlídáním dětí či meditace se zpěvy Taizé patří k programu pro širokou veřejnost. Lidové misie po týdnu zakončí požehnání misijního kříže a vysláním misionářů do dalších farností.

text: Martin Rýznar
foto: Martin Rýznar, sr. Gabriela Gorčáková, Drahomír Vrba