Kurzy Alfa pro mládež

CO JSOU KURZY ALFA?

Alfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, jedná se zpravidla o 11 setkání. Vítáni jsou všichni. Každé setkání
se zabývá některým tématem spjatým s vírou a vytváří prostor k rozhovoru. Alfa probíhá po celém světě v kavárnách,
církvích, univerzitách, obývacích pokojích, barech i jinde. Nenajdete dvě úplně stejné Alfy, ale v zásadě mají společné
tři věci: společné jídlo, promluvu a rozhovor o tématu.
 

Jak takový Alfa večer vypadá?

 1. Nejprve je jídlo: Ať už se jedná o skupinu přátel kolem kuchyňského stolu, nebo něco jednoduchého ke kávě a zákusku, jídlo lidi spojuje. Platí to i o Alfě. Většina setkání začíná jídlem, protože to vytváří skvělou příležitost k seznámení a navázání přátelství.
 2. Následuje promluva: Promluvy jsou připraveny tak, aby zaujaly a inspirovaly k rozhovoru. Zpravidla trvají 30 minut, přednáší je řečník nebo je lze pustit z videa. Otevírají důležité otázky ohledně víry, vykládají základy křesťanství. Probírají témata jako Kdo je to Ježíš? Jak najít víru? Proč a jak se modlit? nebo Jak nás Bůh vede?
 3. A nakonec diskuse: To je asi nejdůležitější součást každé Alfy: příležitost podělit se o úvahy k tématu a jednoduše si o tom promluvit v diskusní skupince. Nemusíte říkat nic a není nic, co byste říct nemohli (vážně). Je to příležitost poslechnout si reakce ostatních a upřímně sdílet svůj vlastní pohled na věc v přátelském a otevřeném prostředí.

Na jaká témata se na Alfě můžete těšit?

 • úvod 29.10.2022 Jde v životě o něco víc?
 • 12.11.2022 Kdo je to Ježíš?
 • 19.11.2022 Proč Ježíš zemřel?
 • 03.12.2022 Jak získat víru?
 • 17.12.2022 Proč a jak se modlit?
 • 07.01.2023 Proč a jak číst Bibli?
 • 21.01.2023 Jak nás Bůh vede?
 • víkend 27.-29.1.2023 Kdo je to Duch Svatý? Jak mohu být naplněn Duchem? Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
 • 11.02.2023 Jak odolat zlému?
 • 25.02.2023 Proč a jak mluvit s druhými o víře?
 • 04.03.2023 Uzdravuje Bůh i dnes?
 • 18.03.2023 A co církev?

Pro koho je Alfa pro mládež v DD určena?

Naše Alfa je určena pro mládež cca od 14 let. Jsou na ní pozvání jednak ti, kteří pak dále chtějí pokračovat v přípravě na biřmování, ale zváni jsou i jejich kamarádi, kteří by se rádi něco dozvěděli o křesťanství.

Jak se mohou zapojit do Alfy i ostatní?

Jednak se můžete zapojit svojí modlitbou, inspirovat se můžete např. modlitebními kartičkami, které vám byly rozdány.
Dále bychom chtěli poprosit vás, kteří byste rádi třeba jednorázově Alfu podpořili přípravou lehké večeře. Hlásit se můžete u Radky Blajdové (tel. 775 391 600).