Křížová cesta rodin na Květnou neděli

20. 3. 2016 jsme prožili křížovou cestu pro rodiny s dětmi, kterou připravilo společenství maminek z farnosti. Jako průvodní text modlitby byla využita obrázková Křížová cesta Papežských misijních děl pro malé misionáře. Prohlédnout fotky si můžete v naší fotogalerii.

text, foto: Martin Rýznar