Katolická charismatická konference Brno 5.–9.7.2017

28. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 5. až 9. července 2017 v Brně. Motto konference bude:"Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha" (Ez 36,26)

Zahraničním hostem letošní konference bude: P. Daniel Ange

Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.

Konference začíná ve středu 5. července 2017 v 19 hodin mší svatou v pavilon F BVV. Ve středu se bude též provádět registrace na konferenci, a to od 12 do 21.00 hodin v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV. Pro registraci budete potřebovat variabilní symbol.

Při příchodu na konferenci pěšky se hlaste u služby na pokladně u vchodu G2 na ulici Hlinky (u zastávky tramvaje Výstaviště), pokud přijedete autem zastavte se přímo u 9. brány výstaviště (GPS 49°11'21.376"N,
16°34'11.015"E). Tam obdržíte průkaz pro první vstup, případně vjezd a vlastní registrace potom proběhne až v areálu výstaviště v pavilónu F. Pokud se přihlásíte na internetu, bude vám okamžitě po přihlášení průkaz pro první vstup zaslán jako pdf dokument e-mailem, případně po uhrazení parkovného zasláno e-mailem potvrzení opravňující vás k vjezdu do areálu 9. bránou BVV. Kontaktní e-mail bude proto v přihlášce povinný údaj. Vstup G2 bude sloužit po celou dobu konference jako hlavní vstup pro pěší. V dalších dnech se bude konference konat v areálu výstaviště BVV v pavilónu F. Zde bude také probíhat každý den registrace, a to od 8.30 do 18 hodin. Areál výstaviště bude každý den otevřen od 8:00 do 22:00. Konferenční pavilón F se každý den bude otevirat až v 8:15! Konference bude ukončena mší svatou v neděli v 11 hodin.

Přihlašování přes internet bude ukončeno 25.6.2017 ve 12.00 hodin. Na konferenci můžete přijet i bez přihlášení. Více informací najdete zde

Upozornění: Do areálu brněnského výstaviště BVV je přísně zakázaný vstup pro psy a domácí zvířata.