Jak prožívat liturgický rok s dětmi

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč vás srdečně zve na workshop manželů
Báry a Filipa Wormových na téma Jak prožívat liturgický rok s dětmi.
  • Manželé Wormovi mají 4 děti,
  • Bára již třetím rokem provozuje domácí školu,
  • oba se aktivně podílejí na Manželských setkáních,
  • o tom, jak prožívat postní dobu s dětmi, vystoupili na jaře v TV Noe.

v neděli 9. 11. 2014 v 15.00

v D-centru v Dolní Dobrouči