Jáhenské svěcení Ondřeje Špinlera

Drazí farníci, je mou milou povinností vám oznámit radostnou zprávu, že po šesti letech kněžské formace otec biskup Jan Vokál shledal, že jsem způsobilý přijmout první stupen kněžského svěcení, jímž je svěcení jáhenské.

Všechny zvu k společnému slavení svého jáhenského svěcení, které uskuteční 16. července 2016 v 9:30 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Tam se svými čtyřmi spolubratry složíme slib poslušnosti a celibátu a bude nám svěřena modlitba Církve – tzv. breviář. Vím, že mnozí přijet z rozmanitých důvodů nemohou, ale i ty se odvažuji žádat o spojení v modlitbě. Mým jáhenským místem budou Pardubice. Všem ze srdce přeji požehnané prožití prázdnin a mnoho skutečné radosti.

Váš Ondřej Špinler

Farnost Dobrouč při této příležitosti vypraví autobus, který bude odjíždět od kostela sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči 16. 7. v 7.00, odjezd z Hradce Králové předpokládáme ve 14.00. Připravené napečené dobroty a dary můžete přinést již v pátek 15. 7. po mši svaté na faru (do 20.00). Účast na slavnosti v katedrále Svatého Ducha je možnné spojit také s návštěvou svaté brány otevřené v souvislosti s Rokem Božího milosrdenství (je možné získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek).