Jáhenské svěcení čtyř bohoslovců

V sobotu 28. června přijmou jáhenské svěcení čtyři bohoslovci, kandidáti kněžství z hradecké diecéze. Přečtěte si jejich medailonky.

Jáhenské svěcení bohoslovců hradecké diecéze připravujících se ke kněžské službě se uskuteční 28. června v 9.30 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Vzkládáním rukou a modlitbou biskupa Jana Vokála ho přijmou čtyři kandidáti Filip Dušek, Tomáš Enderle, Ondřej Kunc a Miloš Pachr.

Filip Dušek

Pochází z farnosti Dolní Dobrouč. Má další tři sourozence. Před nástupem do semináře vystudoval Střední školu technickou a obchodní v Olomouci (obor elektrikář – silnoproud). Pro kněžské povolání se rozhodl na setkání mládeže v Táboře 2007. Rád jezdí na kole a skateboardu, ve chvilkách volného času se věnuje modelování letadel a beat boxu.

K jáhenské službě nastoupí do farnosti v Pardubicích.

Tomáš Enderle

Jeho domovskou farností je Nížkov. Studium teologie na pražské teologické fakultě po druhém ročníku přerušil a odjel jako dobrovolník na misijní stanici organizace VOICA kongregace Dcer lásky Máří Magdalény z Canossy do afrického Konga. Od třetího ročníku se na kněžskou službu připravuje v Římě. Sám se charakterizuje slovy:

„Mým původem je vesnička na Vysočině.
Mou výhodou je to, že jsem viděl prostou žitou víru.
Mým obdarováním je chuť poznávat pravdu.
Mou nadějí jsou Boží přísliby.
Mým povoláním je předávat radost a neškodit.
Mou obavou je zpupnost ducha.
Mým limitem je bojácné srdce.
Mou nevýhodou je neschopnost mluvit srozumitelně.
Mým cílem je nikdy neopustit Krista.“

K jáhenské službě nastoupí do farnosti v Novém Městě nad Metují.

Ondřej Kunc

Pochází z obce Věžnice, která spadá po farnost Polná. Má další čtyři sourozence. Před nástupem do semináře absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Havlíčkově Brodě a následně čtyři roky pracoval v oblasti kamnářství (projektování a prodej). Pro povolání se rozhodl před sedmi lety. Ze zájmů uvádí motorismus.

K jáhenské službě nastoupí do farnosti v Červeném Kostelci.

Miloš Pachr

RNDr. Mgr. Miloš PACHR, CSc. je jaderným fyzikem. Původně pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, později jako odborný asistent na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Na kněžství se připravoval v Arcibiskupském semináři v Olomouci. Jeho domovskou farností je Nová Říše. Zajímá se o soudobé eremitské formy zasvěceného života, hraniční oblasti matematiky, fyziky a metafyziky a vztah vědy a víry. Ve volném čase ho baví funkční modely letadel, cestování, příroda a horská turistika.

K jáhenské službě nastoupí k poutnímu kostelu na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Prosíme o modlitby za všechny, kdo se na jáhenství a kněžství připravují.

Převzato z www.bihk.cz