Farní výlet do Želiva a Číhoště

15. 10. 2016 jsme se podívali s farním společenstvím do kláštera v Želivě, kde byli za totality internováni kněží a řeholníci. V roce Božího milosrdenství zde byla otevřena Svatá brána milosrdenství. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v působišti mučedníka P. Josefa Toufara v Číhošti. Podívejte se do naší fotogalerie.

foto: Jan Mařík, Jitka Šolcová