Farní výlet do Vysokého Mýta

V pondělí 8. května 2023 vyrazila naše farnost na pouť do Vysokého Mýta, kde 23 let působil její současný duchovní správce P. Pavel Mistr. Kromě plného autobusu vyrazila do Mýta i tři doprovodná auta...
Den jsme započali mší sv. v kostele sv. Vavřince. Po prohlídce kostela, kde jsme vystoupali i do obou věží a kde si pro nás v zákristii mýtské farnice připravily malé občerstvení, jsme vyrazili ke kostelu Nejsvětější Trojice. V Jungmanových sadech jsme se "náhodně" setkali i se starostou Vysokého Mýta František Jiraský a ředitelem Regionálního muzea Jiřím Junkem. Následovala prohlídka Muzea českého karosářství, společný oběd a odpoledne pěší pouť od sochy sv. Josefa na Knířov, kde se konala májová pobožnost. Na závěr nás čekalo milé posezení na farní zahradě na Knířově. Více na našem Facebooku nebo ve fotogalerii.

článek: Radka Blajdová