Ekumenické setkání se členy sboru Jednoty bratrské z Ústí nad Orlicí

24. 1. 2016 jsme v rámci Týdnu modliteb za jednotu křesťanů uspořádali v D-centru ekumenické setkání se členy sboru Jednoty bratrské z Ústí nad Orlicí. Na setkání, které jsme zahájili a ukončili společnou modlitbou, jsme si povídali o odlišnostech i o tom, co nás spojuje. Vzájemně jsme také představili své aktivity. Děkujeme za toto setkání, které, jak věříme, obohatí naše vzájemné vztahy a je v duchu Kristova: „Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (J 17,21)