Administrátorem farnosti P. Tomáš Fiala

Ve středu 1. 8. 2018 proběhlo za přítomnosti ústeckého děkana P. Vladislava Brokeše a odstupujícího administrátora farnosti P. Jána Kubise předání farnosti nově jmenovanému duchovnímu správci, jímž se stal P. Ing. Tomáš Fiala (na fotografii první zleva). Původní administrátor farnosti P. Ján Kubis byl jmenován královéhradeckým biskupstvím k duchovní správě arciděkanství v Trutnově.