Duchovní obnova pro rodiny 28. 5. 2017

Srdečně vás zveme na duchovní obnovu pro rodiny, která se bude konat 28. května 2017 v klášteře sester vincentek na Mendryce u Litomyšle. Čeká na vás spousta zajímavého: přednášky, adorace, příležitost k svátosti smíření, mše svatá, hry a aktivity pro děti a samozřejmě chutný oběd. Registrace účastníků je od 9:00 hod., ale pozor program začíná už v 9:30 hod. Svoji účast na přednáškách přislíbil P. Jan Paseka, generální vikář královehradecké diecéze pro pastoraci.

Pokud máte zájem, prosím, přihlaste se na tel. 725 772 587, a to nejpozději do 15. 5. 2017. Kapacita je omezena!

Těší se na vás všechny s. Gabriela a spolusestry