Dožínky a farní den 16. 9. 2018

I letos budeme slavit dožínky a farní den společně. Poděkování za úrodu proběhne při dopolední mši svaté v Dolní Dobrouči v neděli 16. září v 10.00. Prosíme dívky, aby se oblékly do krojů. Vzadu v kostele bude seznam plodin, které se ponesou v obětním průvodu. Na tento seznam se můžete napsat, pokud z toho něco můžete přinést ze své úrody. Plodiny přineste prosím už v sobotu večer v 19.30 do kostela, abychom je mohli nachystat na nedělní slavnost. Díky všem, kdo se zapojíte.

Po dožínkové mši svaté bude následovat farní den se společným obědem a programem. K obědu jsou na výběr již tradičně dvě jídla – guláš anebo grilovaná zelenina s pečivem. Napište počet porcí do přiložených formulářů v kostele vzadu na stolku, popř. se můžete přihlásit na tel. 733 700 903 nejlépe s týdenním předstihem. Těšit se můžete i na zajímavý program – besedu s národním ředitelem, jáhnem Leošem Halbrštátem o misiích v Mexiku.