Dětská půlnoční v Dolní Dobrouči

Na Štědrý den v neděli 24. prosince o. Jano Kubis sloužil „půlnoční mši“ přizpůsobenou pro děti již v 16 hodin odpoledne. Vánoční liturgii doprovázely koledy v podání mládežnické Rytmiky. Při promluvě kněz vyzval děti, aby přišly dopředu a povídal si s nimi o hlavním smyslu Vánoc, o Ježíšově narození. Před oltářem byly stále prázdné jesličky. V obětním průvodu pak v doprovodu ministrantů o. Jano přinesl Jezulátko a slavnostně položil do jeslí.

Dětská půlnoční mše svatá v Dolní Dobrouči

Vánoční stromek v kostele u oltáře byl ozdoben adventním řetězem úmyslů – jeho jednotlivá očka lepili farníci v průběhu adventní doby za splněný úkol, který si mohli vylosovat. Podívejte se do naší fotogalerie na průběh bohoslužby.

text, foto: Martin Rýznar