Celostátní misijní kongres v Nymburku

Pozvání na 6. celostátní Misijní kongres dětí

Papežská misijní díla Vás srdečně zvou na 6. celostátní Misijní kongres dětí, který se koná dne 1. října 2016 v Nymburce v duchu tématu „Celou zemi ať naplní Boží sláva!“ (Ž 72,19). Vítáni jsou misionáři z Misijních klubek, děti ze základních i středních škol, ministranti, skauti, rodiny s dětmi a ostatní, kteří chtějí prožít den plný misijních zajímavostí a her inspirovaných skutky milosrdenství, a cestu Nymburkem za postavami některých misionářů z historie církve. Prožijeme společné slavení Eucharistie, poznávání papežských misií a konkrétně Papežského misijního díla dětí. Bude zde připraven velký výběr misijních materiálů, které PMD vydávají na pomoc chudým lidem v misiích.

Registrace začíná v 9.00, poté následuje v 10.00 mše svatá s otcem biskupem Karlem Herbstem. Do 12 hodin je prostor vhodný na vzájemné seznamování, shlédnutí divadelního představení a oběd z vlastních zásob. V poledne začne misijní putování Nymburkem, kde se účastníci seznámí s několika významnými misionáři a pokusí se postavit misijní kostel a nemocnici. Kongres bude zakončen kolem čtvrté hodiny odpoledne požehnáním a rozesláním.

Zájemce o účast prosíme, aby se raději předem přihlásili, zejména pokud mají zájem o ubytování. Registrace na kongres probíhá od 15. května do 15. září 2016 pomocí internetového formuláře: https://in.apha.cz/adks

Zároveň účastníky prosíme, aby s sebou přivezli plastová víčka od PET lahví, výtěžek za ně bude využit na projekty Papežského misijního díla dětí.

Národní kancelář Papežských misijních děl

Z Dobrouče připravujeme organizovaný výlet pro děti. Více informací na tel. 731 405 525