Beseda s historikem o poutnictví v českých zemích

V pátek 3. března 2017 v podvečer jsme měli příležitost poslechnout si zajímavé povídání o poutnictví a poutích v našich historických zemích, o jejich vzniku, o rychlém rozmachu tohoto fenoménu v době baroka, i v pozdějších dobách, v kontextech pozadí společensko-politických poměrů. Přednášejícím byl Mgr. Jiří Mihola z Brna, vysokoškolský pedagog v oblasti historických věd, v současné době předseda klubu poslanců  KDU-ČSL. I přes 40 minutový neplánovaný posun začátku besedy způsobený páteční dopravní situací, setkání splnilo svůj smysl, čekání bylo využito i koutkem pro občerstvení, nikdo z asi 45 přítomných sál neopustil. Všichni byli za svou trpělivost odměněni opravdu zajímavými informacemi, doplněnými velkým množstvím promítaných snímků, příp. mědirytin. Návštěvníkům i panu poslanci touto cestou děkujeme a již nyní se těšíme a zveme vás na nějaké další podnětné setkání. Několik momentek z průběhu akce si můžete zobrazit ve fotogalerii.

 

text: Petr Mlynář
foto: Martin Rýznar