Beseda o charitních sociálních službách 4. 12.

V pondělí 4. prosince v 17.00 se v D-centru uskuteční beseda s ředitelkou oblastní Charity Ústí nad Orlicí paní Marií Malou. Představí sociální služby zaměřené na pomoc seniorům, osobní asistenci, domácí hospicovou péči a charitní ošetřovatelskou službu. Přiblíží aktuální projekty financované z Tříkrálové sbírky. Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá.