Vesmír pro mládež a Misijní klubko 17.–19.4. (možné zrušení)

Vedoucí Misijního klubka ve spolupráci s Rytmikou zvou děti školního věku a mládež na víkendovou akci, která se uskuteční od pátku 17. do neděle 19. dubna 2020 na Diecézním centru života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách.

Příhlašovací formulář zde

Částečně bude program společný a částečně rozdělený na tři skupiny – děti z prvního stupně 6–10 let, mládež z druhého stupně 11–14 let a mládež starší 15 let (pro ni připravuje program stálý tým DCŽM Vesmír pod vedením P. Tomáše Hoffmana).
Chceme společně něco prožít, vzájemně se lépe poznat, načerpat povzbuzení z krásné přírody a také se seznámit s místem, kde se koná množství akcí pro mládež naší diecéze. A protože věříme, že kde jsou dva nebo tři ve jménu Ježíše, bude tam s námi i On.
Na Vesmíru máme zajištěné ubytování i stravu. Cena bude stanovena dle věku účastníka pro děti 6 – 14 let v rozmezí 100 Kč až 300 Kč za pobyt, mládež nad 15 let 400 Kč za pobyt, plus příspěvek na dopravu, její způsob budeme volit dle počtu účastníků.
Abychom mohli začít plánovat program a organizaci víkendu, je potřeba děti a mládež předem přihlásit skrze elektronický formulář, nebo na papírový seznam vzadu v kostele nejpozději do neděle 1. března 2020. Bližší informace rozešleme přihlášeným účastníkům během března. Dotazy k víkendové akci směřujte na Kateřinu Rýznarovou (603 956 197) nebo Jitku Šolcovou (778 140 138).
My se na Vesmír moc těšíme, a co vy?

K. Rýznarová