5. setkání přátel rytmiky v Králíkách 19. 11.

Poděkování za dar svobody, mše svatá s kytarovým doprovodem – 5. setkání přátel rytmických písní
v blízkosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii

neděle 19. listopadu 2017 v 15 hod.
Hora Matky Boží u Králík

Program

14:30 – sraz hudebníků k sehrání při rytmických písních*
15:00 – mše svatá s kytarovým doprovodem
po mši sv. – agapé v refektáři kláštera

Odkazy

www.klasterkraliky.cz|www.retro1968.webnode.cz
facebook.com/retro1968.kytarove.mse

*) Hudebníci z blízka i z dáli vezměte s sebou nástroje a přijeďte si zahrát a zazpívat.