Rodina, přežitá instituce?

6. 4. 2014 se uskutečnila v D-centru beseda s paní Michaelou Šojdrovou a Věrou Luxovou na téma rodiny z pohledu evropské legislativy. Fotogalerie je umístěná na Google+