Zprávičky č. 7/2022 – červenec

07.07.2022 01:21

Drazí bratři a sestry,

žáci a studenti ukončili další školní rok a i na přírodě můžeme vidět, jak čas pokročil. Dozrávají první plody, které sklízíme, a další rostou a jistě brzy dozrají. Je před námi doba prázdnin a dovolených, kdy si chceme odpočinout a načerpat nové síly potřebné pro náš život a třeba při té příležitosti poznáme něco nového.
Život se někdy přirovnává k pouti. Spolu jsme putovali po čtyři roky a nyní se naše cesty rozcházejí. Za mého čtyřletého působení v Dolní Dobrouči, když jsem se díval do matrik, bylo ve farnosti pokřtěno 24 dětí, uzavřeno 6 manželství a rozloučili jsme se 86 bratřími a sestrami. Pro srovnání v minulé farnosti, kde jsem působil, bylo za stejnou dobu 58 křtů, 18 svateb a 113 pohřbů. Je pravda, že každá farnost je jiná a je i jiná doba, kterou jsme v posledních letech prožili, zejména kvůli pandemii. Přece jenom i z těchto údajů se některé trendy dají vypozorovat o farnostech.
Přesto věřím v Boží vedení a mnohokrát jsem ho zažil. Pán nás zve na cesty, které neznáme, ale nejdeme po nich sami, On nás doprovází. Provází nás i na těch jenom našich cestách, protože On nás nemůže opustit. Ať si uvědomujeme a zakoušíme tuto Boží blízkost a pomoc v životě. S touto důvěrou se dívám do příštích dní i let.
Vyprošuji Vám požehnaný čas prázdnin i dalších let života.
Přeji požehnaný čas

P. Tomáš Fiala

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.